Dofinansowanie do sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów w Wołominie 2024

Urząd Miejski w Wołominie od 29 kwietnia 2024 roku oferuje dofinansowanie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin. Wnioski można składać od 29 kwietnia 2024 roku aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Refundacja nie obejmuje zabiegów wykonanych przed tą datą.

Aby otrzymać dofinansowanie, zwierzę musi być oznakowane i zarejestrowane w Bazie Danych SAFE-ANIMAL oraz posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Wysokość dofinansowania w 2024 roku wynosi:

  • 200 zł za kastrację kota,
  • 250 zł za sterylizację kotki,
  • 200 zł za kastrację psa,
  • 300 zł za sterylizację suki,
  • 100 zł za elektroniczne znakowanie.

Zabiegi można przeprowadzać w dowolnym zakładzie leczniczym dla zwierząt na terenie gminy Wołomin. Wypłata dofinansowania nastąpi na numer konta wskazany we wniosku lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w ciągu 21 dni od doręczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie dwa zwierzęta rocznie.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel w 2024 roku. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument finansowy za wykonanie zabiegu (faktura/paragon imienny),
  2. Kserokopię książeczki zwierzęcia potwierdzającą szczepienie przeciw wściekliźnie,
  3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykonanie znakowania wraz z nadanym numerem i potwierdzeniem rejestracji w SAFE-ANIMAL.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, pokój 303, lub pod numerem telefonu (22) 763 30 20.

Źródło: https://wolomin.org/sterylizacja-kastracja-oraz-elektroniczne-znakowanie-psow-i-kotow-w-2024/

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *